انتخاب برگه

مبلمان چند منظوره همگام با رشد کودک

نام طرح : مبلمان چند منظوره همگام با رشد کودک

نام طراح : مرجان لطفی نژاد سیرجانی

کد : ۹۲۱۲

مجموعه مبلمان چندمنظوره شامل: تخت، میز و صندلی بازی، کریر کودک و قفسات مدولار و قابل تنظیم است که تمام اجزای مجموعه در یک پک استوانه ای در اندازه 85*80 خلاصه می شوند. داخل محفظه سمت چپ پایین تخت مجموعه کریر و میز و صندلی بازی کودک قرار گرفته است. صندلی می تواند به یک کریر کودک تبدیل شود و در مقابل میز هم محفظه ای برای قرار دادن اسباب بازی دارد و می تواند گسترده شده و تبدیل به یک میز بزرگ و یا صندلی شود. محفظه سفید داخل میز توسط یک پایه نگهدارنده قابلیت چرخش داخل میز را دارا است. قفسه ها می توانند به صورت مجموعه داخل هم در درون محقظه قرار گیرند، قفسه بزرگتر می تواند به عنوان طبقات جداگانه داخل محفظه اصلی تخت قرار داده شوند و یا اینکه کل مجموعه با چیدمان های مختلف  به صورت جداگانه یا در کنار هم بر روی زمین یا روی دبوار چیدمان شوند. طبقات قابلیت جابجایی داشته و می تواند فضا را با اندازه های دلخواه بر حسب نوع وسایل تنظیم نمایند. تخت مناسب برای کودک تازه متولد شده تا سن 14 سالگی است، که البته محدوده سنی در نظر گرفته شده برای کل پروژه تا 7 سال است. حفاظ تخت دارای قابلیت تنظیم ارتفاع توسط یک طناب کشی می باشد. درب محفظه ها بصورت چرخشی روی همدیگر از هر دو طرف باز می شود. طول تخت می تواند تا اندازه 160 سانتی متر گسترش یابد. و فاصله بین دو محفظه پایین تخت توسط چند درب لولایی که قابلیت تاشدن بر روی همدیگر را دارند کامل می شود. می توان از زیر تخت در زمانی که گسترده شده به عنوان یک محفظه برای وسایل استفاده نمود.

 

ثبت نام