انتخاب برگه

مانیتور علایم حیاتی آراد

 

نام محصول: مانیتور علایم حیاتی آراد

نام طراحان : آکسون اینویشن Axon Innovation،ناصر امامی رضوی

شرکت تولیدکننده:  صنایع الکترواپتیک صاایران

کد : 12406

 طراحی بر اساس عملکرد، ارگونومی و زیبایی و با توجه به فاکتورهای ساخت و تولید و مونتاژ صورت پذیرفته، هدف سهولت استفاده و رضایت استفاده کنندگان در کنار بهره گیره از بالاترین تکنیک های ساخت برای دستیابی به کیفیت مناسب،  پایه های موفقیت و حضوردر بازارهای جهانی را حاصل مینماید. فاکتورهای انسانی و رابطه استفاده کنندگان با دستگاه نیز از اولویت های طراحی بوده، زاویه دید و دسترسی ساده و سریع به کیبورد که با تقسیم بندی کلیدها واستفاده ازرنگ وتکسچر کیپد سلیکنی انجام یافته و موجب حد اکثر راحتی و سرعت عمل استفاده کنندگان درزمان استفاده وهنگام عمل های جراحی که توسط جراحان و متخصصین  مراقبت های ویژه صورت میپذیرد گردیده است.

پرهیز از پیچیدگی های بصری و طراحی  ساده و مانا که بر اساس کارایی دستگاه صورت پذیرفته و موجب ارامش حسی در فضای پرالتحاب بیمارستانی برای بیمار و استفاده کنندگان دستگاه شده است.  بهره گیری از تکنیک های طراحی و معماری صنعتی داخل دستگاه، موجب کنترل مکانیزم های قالب سازی شده و با ساخت وتولید انبوده در استاندارد های جهانی امکان هر گونه تغیروارتقاع سیستم های داخلی و جابجایی کانکتورها و افزایش ماژولهای مورد نیاز برای تولید کننده  به سادگی فراهم شده است. سهولت تولید و مونتاژ و حفظ و نگهداری دستگاه  ازجمله دستاوردهای طراحی این محصول میباشد.

ثبت نام