شما هنوز وارد نشده اید. ورود
Select Page

لاک غلطگیر

نام محصول : لاک غلطگیر

نام تولید کننده : کنکو

نام طراح : حنانه حاجی سید جوادی

سال عرضه به بازار : ۱۳۹۳

آدرس سایت تولید کننده  : http://www.canco.co.ir

کد : ۶۶۵۳

توجه به ارگونومی در محصولاتی همچون لوازم تحریر امری ضروری است. در نتیجه در طراحی لاک غلط گیر کنکو سعی شده تمامی استانداردها در طراحی قسمت های مختلف آن، اعم از طول بدنه لاک، سطح اتکای بدنه با دست، اندازه و فرم ضخامتی که در بین انگشتان قرار میگیرد و همینطور بافت سطوح درگیر با انگشتان شست و سبابه در نظر گرفته شود. گشتالت کلی از فرم های بیونیک تبعیت میکند و همین امر سبب میشود در هنگام استفاده بیشترین همخوانی را فرم دست ایجاد کند. همچنین طراحی آن به گونه ایست که برای استفاده چپ دستان و راست دستان محدودیتی نداشته باشد.