انتخاب برگه

قاب (Frame)

نام طرح :  قاب (Frame)

نام طراح : الهام بابائی

کد : ۱۲۱۷۹

برای طراحی این محصول توجه بسیار زیادی به شرایط اقتصادی و افزایش قیمت واحد طلا صورت گرفته است.این طرح با استفاده از رویکرد مینیمال و مدولار طراحی شده است.هدف از طراحی ساخت قطعه جواهری زیبا و کاربردی و در عین حال سبک و اقتصادی بوده است. با توجه به اینکه بسیاری از افرادی که از طلا استفاده میکنند علاوه بر استفاده از جنبه ی زیبایی شناسانه ی آن ، دید اقتصادی به خرید طلا و جواهرات دارند و سرمایه ی خود را برای پس انداز تبدیل به طلا میکنند.کاربر میتواند با هزینه ی مناسبی قطعه ی واحدی از این محصول را خریداری کند و آن را هم به عنون آویز و هم گوشواره استفاده کند. کاربر میتواند در صورت مساعد نبودن شرایط اقتصادی اش یک واحد را خریداری نموده از آن استفاده کند و در شرایطی بهتر با خریداری تعداد یبیشتر واحدها و اتصال آنها به یکدیگر هم به صورت ذره ذره سرمایه اش را تبدیل به طلا کندو هم قطعه طلایی را که خریداری میکند بزرگتر نماید!

ثبت نام