انتخاب برگه

طوق صفویه

نام طرح :  طوق صفویه

نام طراح : ملیکا عقیلی

کد : ۱۲۱۳۶

  • الهام گیری از کاشی کاری مسجد شیخ لطف الله
  • استفاده از هنر دست (میناکاری)
  • استفاده از سنگ فیروزه نیشابور بعنوان یک نماد ناب ایرانی
  • استفاده از نقش مایه های ایرانی
  • طرح قابلیت اجرا شدن در واقعیت را دارد و یک طرح دور از تجهیزات کنونی نیست

ثبت نام