انتخاب برگه

طراحی کفش زنانه با استفاده از نقوش ایرانی و اسلامی

نام طرح :  طراحی کفش زنانه با استفاده از نقوش ایرانی و اسلامی

نام طراح : سارا رحیم پور ، امید رحیم پور

کد : ۹۱۸۸

این مجموعه در گونه هایی متفاوت و با استفاده از نقوش ایرانی و اسلامی طراحی شده است. در نمونه ی موجود قابلیت تعویض رویه ی کفش برای استفاده کننده در نظر گرفته شده و مخاطب می تواند ضمن تهیه و استفاده از یک جفت کفش از دو طرح مختلف بهره بگیرد. همچنین طرح در دو تصویر ارائه شده است. یکی محصول نهایی و دیگری مراحل تولید و اقتباس از نقش مورد نظر به تصویر کشیده شده است.

 

ثبت نام