انتخاب برگه

صندلی ایرانی اسلامی

نام طرح :  صندلی ایرانی اسلامی

نام طراح :شهاب باتمانی

کد : ۸۲۶۸

این صندلی نماز دارای دو دستگیره است، دستگیره ای که در بغل صندلی قرار دارد که با کشیدن آن همانند صندلی های اداری موجود در بازار بخش رویی(چرمی) صندلی به سمت بالا حرکت کرده و اخلاف ارتفاع دلخواه ایجاد میشود. در دستگیره دوم که در بالا و کنار سجده گاه قرار گرفته است همین مکانیزم به کار رفته است و با استفاده از ان به آسانی ارتفاع مناسب ایجاد میشود. بخش محفظه نیز با استفاده از لولا های به کار رفته در کابینت سازی ها به راحتی قابل باز وبسته شدن است. این لولا ها در را بسته نگه میدارند و نیازی به فقل و دستگیره نیست. در مجموع طرح ارائه شده کاملا با امکانات و توانایی های موجود در ایران هماهنگ بوده و قطعات استفاده شده در آن نیز در داخل با هزینه ی پایین به طور کامل یافت میشود. دراین طرح به توجه پذیری تولید نیز توجه شده و همان طور که در توضیحات مشخص است با هزینه ای پایین قابل تولید بوده و از طرفی هم با پاسخ مناسب به تمامی مشکلات  موچود در صندلی های مشابه انتظار میرودقابلیت رقابت   بالایی در بازار داشته باشد.

 

ثبت نام