انتخاب برگه

شیشه کشک سمیه

one star x5

نام محصول: شیشه کشک سمیه

نام طراحان : شرکت هیرا طرح آریا: حنانه حاجی سید جوادی، مسعود صفری

شرکت تولیدکننده:  فرآورده های غذایی سمیه

کد : 12370

رفلکس ها و شکستهای نور در جنس شیشه، یکی از زیباترین جلوه های طبیعت است که امروزه در صنایع مختلف به کار میرود. شیشه علاوه بر آنکه حس لوکسی از بسته بندی به مشتری ارایه میدهد، به علت قابلیت بازیافت بسیار بالا آسیب کمتری به محیط زیست رو به تخریب ما میزند. همچنین با توجه به دوام بالا قابلیت استفاده چند باره را جهت مصارف خانگی دارد، از این روی جدید ترین بسته بندی کشک سمیه از جنس شیشه انتخاب شد.

ثبت نام