انتخاب برگه

سیر

نام طرح :  سیر

نام طراح : سلمان ابراهیمی

کد : ۸۰۵۴

سیر ( (CIR اسم مجموعه ای از قطعات پلاستیکی است که به عنوان اسباب بازی جورچین با هدف افزایش قدرت خلاقیت و رشد توانایی درک فضایی و همچنین تقویت  هماهنگی دیداری حرکتی (هماهنگی دست و چشم ) در کودکان طراحی شده است. این اسباب بازی فقط از یک قطعه کمانی شکل و سه نوع اتصال تشکیل شده است که با آن می شود انواع طرح های جدیدی ساخت. همین نکته این اسباب بازی را از انواع محصولات مشابه مجزا می کند. جنس آن از پلاستیک خواهد بود و برای تولید انبوه فقط چهار نوع قالب نیاز خواهد داشت. این یعنی هزینه کمتر برای تولید و در نتیجه قیمت تمام شده آن پایین خواهد بود و برای همه ی اقشار جامعه قابل خرید خواهد بود. در واقع دیدگاه من در این طراحی این است که همه ی کودکان حق دارند خلاق باشند. شکل هایی که با این اسباب بازی ساخته می شود در ابتدا ساده خواهد بود. چهار کمان در کنار هم تشکیل یک دایره می دهد و هر کمان در چهار جهت می تواند گسترش یابد.شکل های مشتق از دایره از جمله شکل هایی هستند که می شود در ابتدا به دست آورد. در ادامه با جستجو برای پیدا کردن شکل های جدید حس خلاقیت افراد وادار به فعالیت می شود و شکل های پیچیده تری به وجود می آید، فرم هایی پیچ خورده و شبیه تجسم فظایی معادلات پیچیده ریاضی خواهد بود.

 

ثبت نام