انتخاب برگه

سها

نام طرح :  سها

نام طراح : مهدی مومنی ، مهدی علیشیری

کد : ۹۱۳۱

در طراحی مجموعه مبلمان شهری سها سعی شده با الهام از این الگو، فرمی مدرن، سیال و متناسب با سلیقه امروز مردم طراحی شود. حاصل این تلاش طراحی قطعه ای فلزی بود که برگرفته از نقش هندسی ستاره است. ویژگی برجسته این طرح و ایده متکی بودن تمام عناصر طراحی شده ، به این قطعه است. برای مثال می توان با تولید این قطعه تنوع نا محدودی از چیدمان های نشیمن را تولید  و متناسب با نیاز و مکان استفاده، آن را جانمایی کرد. به طوری که هر کدام از این چیدمان ها ویژگی های کارکردی و بصری خاص خود را خواهد داشت.  در واقع به سادگی و تنها با تغییر در تعداد و حالت قرارگرفتن این قطعه می توان گستره وسیعی از عناصر مبلمان شهری، به خصوص نشیمن را تولید کرد.  این ویژگی باعث به وجود آمدن هویت واحد در تمام  عناصر مبلمان شهری و در سطح بالاتر ایجاد هویتی متناسب با بافت شهر ها می شود. ویژگی مهم دیگر این قطعه تولید آسان و قابلیت تولید انبوه است. به طور کلی تمامی مجموعه طرح های ارائه شده را می توان با امکانات بومی و کارگاهی به آسانی تولید کرد. همچنین با کنار هم قرار دادن این قطعه می توان چیدمان های تعاملی ایجاد نمود که به استفاده کنندگان اجازه می دهد به صورت گروهی از مبلمان شهری استفاده کنند. این نوع چیدمان باعث افزایش ارتباط و تعامل میان شهروندان و آسایش شهروندان هنگام استفاده خانوادگی می شود. همچنین وجود زاویه میان نیمکت ها و امکان استفاده دوطرفه باعث می شود در مواقع استفاده انفرادی حریم شخصی افراد حفظ شود و افراد در زاویه دید یکدیگر قرار نگیرند.

 

ثبت نام