شما هنوز وارد نشده اید. ورود
Select Page

سشوار

نام طرح:

سشوار

نام طراح : احمد غنام

استاد ناظر : آزاد

دانشگاه : دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

کد: ۳۰۲۵

طراحی سشوار و شارژر آن با استفاده از فرم بدن زرافه