انتخاب برگه

ست محصولات کراپ

two stars x5

نام محصول: ست محصولات کراپ

نام طراحان : شرکت فرمی نیک ، محمد رضا عمادیان مهر ، پریسا سلطان زاده

شرکت تولیدکننده:  کراپ ايران

کد : 9812

در کشور ما بسته بندی های روغن ترمز  همواره پیرو یک سبک و فرم مشخص بوده اند و کمتر کسی جسارت لازم برای ایجاد تغییر این فرم را داشت. شرکت کراپ اولین شرکتی است که خواستار تغییر در این ساختار شده و سفارش طراحی به شرکت فرمی نیک واگذار شد. طراحی ظرف جدید می بایست خصوصیات ظاهری مشابه نمونه های موجود ولی در عین حال کاملا متفاوت و خلاقانه را دارا می بودطراحی نهایی بوجود آمده کاملا بر اساس همین رویکرد بوده است. استفاده از فرورفتگی هایی که تداعی قطره های روغن را میکنند و علاوه بر زیبایی به استحکام ظرف نیز کمک  می کنند .ضمن اینکه برای نمایش بهتر در ویترین فروشگاه ها از لیبل مناسب هم برخوردار است.

  • طراحی فرمی مناسب بر اساس فرمهای قوی و ماهیچه ای برای افزایش حس قدرت و کارایی
  • طراحی دسته مناسب برای جابجایی
  • طراحی فضایی مناسب برای لیبل و هماهنگی فرمی با لیبل
  • ایجاد روزنه دید برای کارایی بیشتر بسته بندی
  • طراحی کپ منحصر به فرد برای افزایش زیبایی محصول
  • طراحی فرمی بر اساس حرکت مناسب روغن متناسب با جریان خروجی و ورودی هوای بیرون و داخل
  • کاهش اشغال فضا برای انبارداری و بسته بندی چندتایی با کمک طراحی مناسب
  • ایجاد فضایی مناسب برای تعبیه لوگوی شرکت
  • استفاده از بافت و رنگ جذاب و گیرا
  • ایجاد هماهنگی بین محصولات هم خانواده

ثبت نام