انتخاب برگه

ست ختایی و اسلیمی

نام طرح : ست ختایی و اسلیمی

نام طراح : نریمان موسوی

کد : 5774

استفاده از سبک های سنتی ایرانی مانند ختایی و اسلیمی یک دستاورد بزرگ دارد و آن زنده کردن فرهنگ مادی (Material Culture)  انسان خاورمیانه ای است که پس از انقلاب صنعتی در غرب و تکنیک های تولید و طراحی غربی بشدت زیر سیطره سبک های غربی ضعیف و ناپیدا گشته و محدود شد به چند تکه کالای سنتی که امروزه در اکثر منازل ایرانیان و غیر ایرانیان بعنوان دکور و تزئین از آن استفاده می شود ونه یک کالای مفید فایده که با تولید صنعتی به زندگی راه پیدا کرده باشد. هم اکنون کشور ایران با دارا بودن حدود 19 سبک و بینش طراحی که هر کدام از آنها نیز به چند شاخه تقسیم شده اند ( و سبک های ختایی و اسلیمی فقط دو سبک  از این 19 شاخه هستند), یکی از گرانبهاترین و نابترین و پرقدرت ترین میراث های هنری جهان را دارد که در صورت بها دادن و پذیرفتن ریسک برای آغاز و به ثمر رساندن یک تحقیق ژرف و وسیع  می توان از آنها نتایج شگرفی را استخراج کرد چرا که طرح های مفهومی بنده فقط یک نقطه آغاز و به عبارت بهتر نطفه ای برای یک وجود عظیم است که با تلاش ما ایرانیان دنیا به عظمتش پی خواهد برد.

ثبت نام