انتخاب برگه

سایپا DC

نام طرح:  سایپا DC

نام طراح : احسان سید احمد – مهدی نوروززاده

نام دانشگاه : دانشگاه هنر تهران

استاد: علیرضا محمد زاده

کد: 6329

کانسپت فوق بر اساس اولویت های سادگی در ساخت و تولید طراحی شده است.ضمن اینکه با توجه به فاکتور های مد نظر شرکت سایپا سعی شده تا تنوع قطعات در مدل های سدان . هچ بک و کراس اوور به حداقل برسد.استفاده ار قطعات کلیدی یکسان مانند درب هاب جانبی . چراغ های اصلی جلو وعقب در هر 3 مدل با تفکر کاهش هزینه مهندسی وتولید در عین متمایز نودن سه استایل می باشد.

در دو مدل سدان و هچ بک توجه به المان های خاص مورد نظر و علاقه خریداران داخلی از یک سو وتطبیق آن با مد وترند روز دنیا از سوی دیگر به دقت مورد توجه قرار گرفته است.

در نمونه ی اقتصادی ارزان قیمت سعی شده تا با حذف المان های ظاهری غیر ضروری به ویژه برای مصارفی مانند خودروی تاکسی.تنوع تیپ بندی را برای خودرو لحاظ نمود.

توجه به نام و نشان سایپا به عنوان یکی از کلیدی ترین المان ها در طراحی کاراکتر خودرو مورد توجه بوده ضمن اینکه سبک طراحی حس ونمادی از پویایی حرکت را در بیننده القا می کند.

 

ثبت نام