انتخاب برگه

زحل

نام طرح :  زحل

نام طراح : احمد احمدیان، ریحانه رجب زاده سامانی

کد : ۱۲۱۹۶

یک مدادتراش مکانیکی است که با نیروی وارد شده توسط دست کاربر به حرکت در می آید و میچرخد و عمل تراشییدن را به نحوی که برای کاربر لذت بخش و ترغیب کننده است انجام میدهد. مکانیزم عملکرد مدادتراش تا حدودی شبیه به همزن های دستی فشاری است. در طراحی ایین مدادتراش سعی شده ظاهر محصول شبیه اکسس.ری های کلاسیک لوازم تحریر و رومیزی باشد تا در ذهن مخاطب احساس نوستالوژیک و آشنا ایجاد کند تا با آن راحت تر تعامل برقرار کند.

ثبت نام