انتخاب برگه

رَک

نام طرح :  رَک

نام طراح : امین رضا شکوهی، صبا بیضایی، ساسان غفاری

کد : ۱۲۲۴۸

رک یک چراغ رو میزی است و فقط یک چراغ رو میزی نیست. بهتر است بگوییم رک، تجربه ای نو و شیوه ای از تعامل است که ارتباطی به مراتب عمیق تر میان این رده محصول و کاربر به وجود می آورد. کیفیتی از ارتباط که می تواند احساس فرد را درگیر کند و در خلال خود، داستانی از درآمیختگی فرم و گرافیک، تجدد و سنت، مدرنیته و پست مدرنیته بیان کند . فرم کلی حکایت از گنبدهای رک در معماری اصیل ایرانی دارد که در گریزی به هنر کاشی کاری ایرانی، با گرافیکی همراه شده است که خود با دقت نظر و عنایت ویژه به جزئیات ویژه این محصول طراحی شده اند. بهره گیری از قرینه های خطی و نقطه ای، المان های موجود در کاشی ها و گرافیک های سنتی ایرانی، بهره بری از رنگ های غالب مختص به این هنر و ارائه ی ترکیب هایی نو از رنگ های سنتی ایرانی از دیگر ویژگی های آن می باشد. در خلال این تعامل عمیق، هر بار که کاربر با بالا بردن کلاهک پرتوها را جان می بخشد و با گذاردن آن می کشد، حکایتی از کلاهک های “پی سوزی” برایش تداعی می شود که ریشه در تاریخ کهن این مرز و بوم دارد.

ثبت نام