انتخاب برگه

ربات انسان نما سورنا مینی

two stars x5

نام محصول:  ربات انسان نما سورنا مینی

نام طراحان : حسین مرواریدی ، غزل جناب ، شکیب علی پور ، آرزو دهستانی اردکانی ، آرش مقدس کلاته ، شهاب باتمانی ، سمانه خدمتلو

مشاور عالی پروژه: استاد جمشید امامی

کد : 10099

یکی از مهم‌ترین اهداف پروژه‌ی ربات‌های سایز کوچک سورنا، پژوهش و ساخت و تجربه‌ی روند تولید علم در داخل کشور باهمت متخصصین داخلی است. همچنین ازآنجایی‌که این محصول باهدف تجاری‌سازی و تعامل با کاربران ایرانی تکامل میابد، بایستی ملاحظات و مناسبات ارتباط و تعاملات کاربران ایرانی در این محصول در نظر گرفته شود. در این زمینه گروه طراحی صنعتی به‌عنوان یکی از کلیدی‌ترین عناصر بومی‌سازی در این پروژه  نقش ایفا کرده و نتایج آن بیشتر در ظاهر ربات و دقیق‌تر در طراحی جزئیات و پیشینه‌ی طراحی مشهود است. الهام از طراحی سورنا 3 که خود بر اساس نگرش  و سلیقه کاربران ایرانی طراحی‌شده بود، گواه بر این مدعاست. قابل‌ذکر است، یکی از دلایلی که بومی بودن ربات در طراحی صنعتی بیشتر از دیگر شاخه‌های پروژه به چشم می‌خورد، آزادی عمل و قیود و  بندهای کمتر این شاخه نسبت به دیگر زمینه‌های درگیر در پروژه است. بدیهی است قسمت‌هایی از پروژه که درگیر با بحث استانداردهای بین‌المللی و قطعات استاندارد و موتورها و حس‌گرهای خاص هستند دارای آزادی عمل کمتر و درنتیجه بومی گزینی کمتری خواهند بود.

 

ثبت نام