انتخاب برگه

رابط برق

نام محصول : رابط برق

نام تولید کننده : متوتک

نام طراح : زهرا کشاورز پیر – سعید خسروی

سال عرضه به بازار : 1393

آدرس سایت تولید کننده  : www.metotec.ir

کد : 6825

طرح حاضر طرحی متفاوت از نمونه های موجود در این حوزه است. مشکل عدم استفاده همزمان اتصالات رابط برق های موجود مسئله اصلی پروژه بوده است و مسئله بعدی ارائه فرمی متفاوت و جذاب برای کاربران. از این رو در میان ایده های طراحی شده ایده ای که مُلهم از فرم بادام زمینی بوده و هویتی بیونیک داشت به منظور جذابیت و تفاوت در فرم، همچنین هماهنگی فرم با کاربری و رفع مشکل موجود انتخاب گردید. در طراحی حاضر با ایجاد اتصال دو طرفه و افزایش فاصله ورودی های رابط علاوه بر رفع مسئله مطرح شده جذابیتی متفاوت از نظر زیبایی و نوآوری در محصول برای کاربر ایجاد شد.

با ایجاد حداقل فاصله بین ورودی ها و کاهش فرورفتگی سطح در قسمت ورودی ها سعی بر کاهش مواد مصرفی در تولید و افزایش زیبایی محصول شد. نکته قابل توجه در طراحی فاصله ورودی ها این است که کافرما تصمیم بر تعبیه دکمه خاموش/روشن داشته است و از این رو این ابعاد بر این اساس طراحی شده اند تا بعد از تولید اول دکمه نیز در محصول تعبیه شود. علاوه بر موارد فوق در قطعه داخلی محصول نیز سعی بر کاهش متریال مصرفی در تولید شد.

علاوه بر موارد فوق با طراحی جای میخ در محصول امکان آویزان کردن محصول برای کاربرانی که در کارگاه ها یا مکان های دیگری که نیازمند آویز شدن رابط را دارند، فراهم شد.

ابعاد محصول بر اساس استاندارهای موجود در ابعاد ورودی رابط و نحوه در دست گرفتن محصول لحاظ شده است. ساخت پرتوتایپ با روش 3D پرینت توسط کارفرما، امکان بررسی بهتر ابعاد و همچنین فرم محصول را فراهم آورد. در این مرحله بعد از بررسی طرح نهایی مورد بازبینی قرار گرفت و اصلاحات لازم اعمال گردید.

طراحی بسته بندی این محصول نیز بر اساس فاکتورهایی چون زیبای،  حداقل متریال و اتصال چسب سعی بر کاهش متریال در تولید و جلوه بیشتر محصول شد. با توجه به تشابه رابط های برق در حوزه بسته بندی و اغلب عدم حضور بسته بندی در این محصول، سعی بر ارائه محصولی زیبا که احترام زیادی برای کاربران خود قاعل است طراحی شد.

 

ثبت نام