انتخاب برگه

دوش هوشمند آب

نام طرح:

دوش هوشمند آب

نام طراح : بابک علی یاری

دانشگاه : دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات

کد: 2834

با توجه به كمبود منابع آب‌شيرين در سراسر جهان و قرار گرفتن ايران در منطقه خشك و بياباني، استفاده از روش‌هاي بهينه‌سازي مصرف اين ماده ارزشمند يكي از راه‌كارهاي موثر براي حفظ منابع آب است.از آنجایی که بیشترین آب مصرفی در بخش خانگی به استحمام اختصاص دارد. لزوم استفاده از طرح هایی برای کاهش مقدار مصرف در این بخش از ضروریات برای بهینه سازی مصرف است.

ثبت نام