انتخاب برگه

دستگاه لیزر ترمیمی- کاهش درد

نام طرح:

دستگاه لیزر ترمیمی- کاهش درد

نام طراح : طلایه دهقانی قطب آبادی

استاد ناظر : کلینی

کد: 2585

دستگاه های درمانی موجود از دو قسمت، دستگاه اصلي و پروب یا اپلیکاتورتشکیل شده است. به طور کلی روند درمان در دستگاه­های لیزرمد مشترک بودو در دستگاه­هایی که توانایی بالاتری داشتند؛ تنظیمات دستگاه سخت­تر می شود. نمونه های موجود به طور مشترک دارای معایبی از جمله: ایجاد آسیب های اسکلتی عضلانی برای درمانگر به دلیل اشکالات ارگونومی و شرایط طولانی درمان برای هر بیمار، سختی آماده سازی دستگاه جهت تنظیم انواع مختلف درمان، حرکت دادن متداول دستگاه توسط درمانگر بر سطح بدن و چرخش و خمش متداول گردن، کمر و دست در طولانی مدت باعث آسیب های اسکلتی عضلانی می شود. مهم­ترین آسیب به مچ دست­ها وارد می­شود زیرا درمانگر همواره در طول درمان، پراب را با گردش­های خاصی بر سطح بدن حرکت می دهد. همچنین، عدم توجه به نحوه مونتاژ، عدم توجه به قطعات جایگزین و آسان نبودن تعمیر و نگهداری از دیگر مشکلات نمونه های موجود این دستگاه ها می باشد. همچنین این دستگاه ها قابلیت کارایی چند منظوره برای درمان های مختلف را ندارند و یک نوع درمان را پوشش می دهند.

ثبت نام