انتخاب برگه

دستگاه تولید عرقیات گیاهی خانگی

نام طرح :  دستگاه تولید عرقیات گیاهی خانگی

نام طراح : نگار نورانی خوشخو

کد : ۹۱۹۳

اشباع شدن بازار از مواد غذایی صنعتی جایگزین شده­ ی محصولاتی که از دیرباز به طور سنتی تولید شده­ اند و اختلاف در کیفیت این دو محصول، تمایل مردم به استفاده از مواد غذایی طبیعی را دوچندان کرده است. حتی تا بدانجا پیشرفت یافته است که برخی اقدام به ساخت دستگاه­ها و یا ترکیب وسیله­ هایی کرده­ اند که مواد غذایی خود را تهیه کنند. از جمله این مواد غذایی میتوان به عرقیات گیاهی اشاره کرد که به دلیل تاثیرات درمانی و ارزش غذایی آن­ها هرچه محصول طبیعی­تر و دارای درصد خلوص بیشتری باشد تمایل مردم به استفاده از آن بیشتر می­شود. برای داشتن چنین شرایطی و افزایش اطمینان از خلوص و سالم بودن، اغلب علاقمند به تولید عرقیات گیاهی مصرفی خود هستند. ابتدا به بررسی نحوه­ های مختلف عرق­گیری و سپس به تحلیل تمایلات، نیازها و اولویت­های  خانواده­­های ایرانی برای استفاده از وسایل­ برقی آشپزخانه­ای پرداخته شد و هدف نهایی آن رسیدن به یک طرح نوین برای تولید عرقیات گیاهی خانگی در فضای منزل خانواده­های ایرانی بود. در اولین گام  مبانی اساسی کار مانند، مکانیزم عرق­گیری صنعتی، سنتی و آزمایشگاهی و همچنین تحلیل نیاز و سلیقه ­ی مخاطب بررسی شد و پس از تحقیق و تکمیل اطلاعات مورد نیاز از منابع موجود، در دو فاز تکمیل پرسشنامه و مشاهده ­ی رفتار به مطالعات میدانی صورت گرفت تا انتظارات و سلایق کاربران به دست آید. پس از دست­یابی به بایدها و خواسته ­های طراحی طی این مراحل، برای نزدیک شدن نتایج به واقعیت، قابلیت ساخت و کاهش درصد خطا، برخی پارامترها در آزمایشگاه مورد بررسی قرار گرفت؛ سپس با استفاده از نتایج به دست آمده در آزمایشگاه و محاسبات مربوطه، طراحی مکانیزم دستگاه انجام گرفت و یک نمونه­ برای آزمون مکانیزم منتخب ساخته و آزمایش شد.

 

ثبت نام