انتخاب برگه

دستگاه تست عملکرد کنتور آب FAP-SENSE

نام محصول: دستگاه تست عملکرد کنتور آب FAP-SENSE

نام طراحان : محمدرضا عزیزی، حامد حسین پور، محسن اسماعیل زاده، احسان شادی

شرکت تولیدکننده:  فرآیند ارقام پرداز

کد : 12104

طراحی یکپارچه و صنعتی با قابلیت های منحصر بفرد. این سیستم با بهره گیری از دقیق ترین سنسورهای فلو و فشار سیستم هوشمندی را جهت تایید عملکرد کنتورهای کلاس C  باR=160   یا کلاس های پایین تر ارائه نموده است. این دستگاه اپلیکیشن تخصصی FAP-APP  را نیز پشتیبانی می نماید.

ثبت نام