انتخاب برگه

دستگاه الکتروکاردیوگراف، سه کاناله

two stars x5

نام محصول:  دستگاه الکتروکاردیوگراف، سه کاناله

نام طراحان : شرکت فرمی نیک ، محمد رضا عمادیان مهر ، نوشین فروتن

کد : 9820

دستگاههای الکتروکاردیوگراف جهت تشخیص صحت نحوه عملکرد قلب بکار میروند این دستگاه یکی از پیشرفته تری انواع آن می باشد که ضمن نمایش گرافهای ضربان قلب قابلیت پرینت و بررسی دقیق تر آنها را داراست. این دستگاه از ابعاد نسبتا خوبی برخوردار است.

  • طراحی مناسب صفحه نمایش برای کاربری راحت تر
  • طراحی مناسب صفحه کنترل یا ممبرن با رعایت اصول ارگونومی و کاربری مناسب کلیدها
  • طراحی مناسب محل قرارگیری پرینتر و خروجی کاغذ
  • طراحی مناسب مکانیزم تعویض رول کاغذ
  • طراحی مناسب محل قرارگیری ورودی ها و خروجی ها (اتصال کابلها)
  • در نظر گرفتن شیب مناسب برای LCD برای سهولت استفاده کاربر

 

ثبت نام