انتخاب برگه

دایموند

نام محصول: دایموند

نام طراحان : محمدرضا صدیقی

کد : 12367

یکی از مشکلات کیف های چرمی موجود تغییر شکل نامطلوب آنها به دلیل حمل وسایل یا اشیایی با شکل و اندازه نامتناسب با کیف است. در طراحی این مجموعه با رفع این مشکل ویژگی متفاوتی به محصول داده شد، تا با محتویات شکل آن تغییر کرده و جلوه های بصری متفاوتی ایجاد شود. دیگر نکاتی که در طراحی این مجموعه مورد توجه قرارگرفته است:

  • الهام از فرم الماس
  • طراحی فرم نامتقارن برای ایجاد حسی متفاوت
  • توجه به نکات استتیکی برای ایجاد حس حرکت و سبکی
  • سرعت بالا و مناسب در دسترسی به محتویات
  • فاکتورهای ارگونومیکی
  • فرمی هماهنگ برای مجموعه محصولات

 

ثبت نام