انتخاب برگه

خودروی برقی الکتا

نام طرح:

خودروی برقی الکتا

نام طراح : فرزاد برخورداری جاشکی

کد: 2729

خودروی ارائه شده در این پروژه، به نحوی طراحی شده است که کل بدنه آن توسط یک شاسی آلومنیومی Space frame یا سازه فضایی تقویت شده و عناصر پوسته بیرونی و داخلی آن هم توسط قطعات پلاستیکی نسوز، یا کامپوزیت های پیشرفته، که بصورت روش وکیوم فورمینگ تولید شده اند، توسط بستهایی به این شاسی متصل شده اند. فضای خالی مابین قطعات پوسته داخلی و بیرونی هم برای عایق بندی بهتر، میتواند توسط یک پرکننده ایمن( چیزی مانند فوم ها زرد یا یونولیت) پرشده باشد که هم وزن سبک سازه را درپی خواهد داشت، و هم عایق صوتی و حرارتی خوبی خواهند بود.

ثبت نام