انتخاب برگه

تعمیرگاه سیارخودرو

نام طرح: طراحی داخلی خودروهای پژو 206 هاچ بک جهت استفاده به عنوان تعمیرگاه سیارخودرو

نام طراح : مسعود مرادی

استاد: آقای دکتر مسعود محمودخان شیرازی

کد: 5715

طرح شامل چیدمان کابین تعمیرگاه سیار خودرو با در نظر گیری: تجهیزات، الزامات طراحی کابین کار، نوع ارتباط استفاده گر با محصول، تطبیق ارتباطات محصول با محیط، استفاده گر و سایر محصولات، درک و بررسی مسائل زیبایی شناسی مرتبط با پروژه و با توجه به فرهنگ و ارزش های ویژه اجتماعی، الزامات مهم فاکتورهای انسانی با رعایت سهولت دسترسی به قسمت های مختلف محفظه و حذف گوشه های تیز، هماهنگ با فرم و استایل خودروی پلات فرم، جلوگیری از اغتشاش بصری، دوری از پیچیدگی، توجه به قواعد بصری و…. می باشد. لازم به ذکر است نمونه گیری از60 نفر امدادگر (استفاده کنندگان خودرو امدادرسانی) انجام شده است که در قالب پرسشنامه، مصاحبه و مشاهده به بیان مشکلات حاضر پرداخته شده و نیازهای کارفرما و تکنسین بررسی گردیده و بر طبق پلات فرم موجود (پژو 206 هاچ بک) طرح نهایی ارائه شده است.

ثبت نام