انتخاب برگه

تخت CCU

one star x5

نام محصول:  تخت CCU

نام طراح : شرکت فرمی نیک ، محمدرضا عمادیان مهر

کد : 9814

 • احساس استحکام بصری
 • طراحی آوانگارد
 • عملکرد عالی
 • امکان کنترل توسط بیمار و پرستار از قسمتهای مختلف
 • استفاده از قفل مرکزی برای چرخ ها
 • رعایت استانداردهای مربوط به تخت
 • ارگونومی
 • استفاده از متریال قابل شستشو
 • قابلیت جابجایی آسان
 • هماهنگی با سایر تجهیزات ccu و icu
 • طراحی رویه های مناسب برای جلوگیری از تجمع میکروب و قابلیت جابجایی راحت آن برای شستشو
 • طراحی مناسب کاور پایین بگونه ای که قابلیت حمل اکسیژن برای بیمار را دارد

 

ثبت نام