انتخاب برگه

تخته شاسی تاشو

نام طرح:

تخته شاسی تاشو

نام طراح : صبا بیضایی

دانشگاه : دانشگاه علم و صنعت ایران

کد: 2781

طراحان و گرافیست ها همیشه حمل و نقل تخته شاسی های A3  را مشكل دانسته و خواستار تخته شاسی بودند که بتوانند به راحتی آنها را در مکان های مختلف حمل کنند. طراحي اين تخته شاسي به صورت تاشو در 6 قطعه 73*297 میلی متری انجام شده تا با تا شدن فضاي كمتري را اشغال کند و قابلیت جایگیری در کیف های کوچک و معمولی را دارا باشد. همچنين با امکان تغيير سايز ازA3 به  A4و کوچکتر با کمک تا زدن قطعات ، اين امكان را براي طراحان ایجاد میکند تا از اندازه مورد نظر استفاده كرده و همچنين امكان استفاده از هر دو سايز پر مصرف را  فراهم سازد .

ثبت نام