انتخاب برگه

تاکسیمتر

one star x5

نام محصول: تاکسیمتر

نام طراحان : شرکت فرمی نیک ، محمد رضا عمادیان مهر ، مهیار تقی زاده

شرکت تولیدکننده:  سامانه ساز دلفین آپادانا

کد : 9816

در طراحی این محصول از طراحی مینیمالیستیک استفاده شده است. تناسبات چهارضلعی ها به گونه ای انتخاب شده است تا به بهترین تناسب بصری ختم شود.  طراحی کلیدها به گونه ایست که کاربری ها به سهولت در دسترس باشند.استفاده از نورپردازی در طراحی این محصول علاوه بر افزودن جلوه بصری زیبا به محصول کاربری آنرا در محیط های کم نور و یا شرایط خاص نوری مانند بی از حد بودن نور خورشید آسانتر میکند. فرم کلی این محصول به گونه ای طراحی شده است که علاوه بر قرار گیری مناسب در فضا بتواند بهترین هماهنگی را با داخل خودرو داشته باشد. همچنین استفاده از ریتم در طراحی این محصول به جذابیت بصری آن کمک زیادی کرده است.

 

ثبت نام