انتخاب برگه

بسته بندی پسته

نام طرح:

بسته بندی پسته

نام طراح : محمد کاری

کد: 2624

پسته از جمله محصولات کشاورزی منحصر به فردی است که ایران یکی از تولید کنندگان این محصول کشاورزی پر سود و با ارزش غذائی فراوان است . به همین خاطر با طرح پسته ای که به صورت یک جزء اصلی و کاربردی در گسترده و نقشه محصول دیده میشود هویت ایرانی قابل رویت است. جعبه پسته کاملا ً خلاقانه و منحصر به فرد طراحی شده است . حالت منحنی و قوس در بدنه نوعی جذابیت را در طرح ایجاد نموده است . و علاوه بر آن نمی توان از نقش و استفاده خلاقانه فرم پسته در ساختار هندسی بسته غافل بود. این طرح بواسطه استفاده از شکل پسته در هندسه جعبه ، و به حالت فرورفتگی تقریبا ً مقعر در هندسه بسته ، حتی بدون نیاز به گرافیک بسته بندی معرف بسته بندی و محتوای آن است. ( البته با گرافیک و تصویری که از پسته در محل فرم پسته اجرا می شود جذابیت و زیبائی خاصی ارائه می گردد و در عین حال تاثیر مستقیمی را در مفهوم بسته بندی پسته خواهد داشت ) بواسطه شکل هندسی پسته و حالت مقعری که از شکل پسته گرفته شده است ، هنگام استفاده انگشت شصت دقیقا ً در روی فرورفتگی حاصل از فرم پسته قرار می گیرد . تا در ضمن ایجاد تسلط در نگه داشتن جعبه ، لذت استفاده و حس خوشایندی را در استفاده گر ایجاد می کند. در این طرح به استفاده گر کمک میشود تا به سهولت از جعبه و محصول استفاده کند. مدل درب جعبه از نوع بالشتکی طراحی شده است . این نوع از درب ها به راحتی باز و بسته می شوند و هیچ نیازی به قفل شدن هم ندارند . و به راحتی باز و با تا کردن لبه ها ، بسته می شوند. درب بالشتکی استفاده شده در این طرح از دو جزء تشکیل شده است . درب حفره دار اول ( برای دسترسی کنترل شده به محصول ) و درب دوم که کار بسته شدن نهائی درب را انجام میدهد. بواسطه حفره ای که به تناسب تقریبا ًسه برابر یک پسته در محل درب اول طراحی شده است . استفاده گر می تواند به مقدار لازم و دلخواه در هر زمان و مکانی از محصول استفاده کند. ( این حفره در درب اول برای جلوگیری از ضایع شدن ، راحتی و استفاده کنترل شده از محصول طراحی شده است )

ثبت نام