انتخاب برگه

بسته بندی ظروف نفیس صنایع دستی

نام طرح:

بسته بندی ظروف نفیس صنایع دستی

نام طراح : الهه منوچهری راد

استاد ناظر : غفاری

دانشگاه : دانشگاه الزهرا (س)

کد: 2198

این بسته بندی در واقع برای گروهی از محصولات صنایع دستی در نظر گرفته شده است که در عین نفیس بودن به خاطردستی بودن ان، از قیمت بسیار بالایی بر خوردار نبوده(به عنوان مثال تعدادی از ظروف سفالین) و از این جهت برای این گروه از محصولا ت ما قادر به هزینه ی زیادی جهت بسته بندی های نفیس نخواهیم بود و معمولا این اثار به دلیل اینکه نمی توانند هزینه ی زیاد بسته بندی های نفیس را به همراه خود داشته باشند بدون بسته بندی وبه طور متداول در روزنامه و یا پلاستیکهای حبابدارعرضه می گردند و با توجه به مسئله ی مطرح شده بسته بندی مورد نظر در عین ارزش گذاری بر روی محصول قیمت بسیار بالایی را جهت بسته بندی محصول مورد نظر سبب نمی گردد.

ثبت نام