انتخاب برگه

بسته بندی صنایع دستی

نام طرح :  بسته بندی صنایع دستی

نام طراح : محمد کاری علی آباد

کد : 8214

این طرح با  توجه به  نوع شکل پذیری  از  هندسه و نقوش  ایرانی اسلامی ، خود  بخود یک سازه  هویتی  محسوب  میشود  و حتی  ارزش  هویتی  و جذابیت آن به نوعی است که هدف  طراح حتی  ماندگاری  بسته بندی  در نزد  استفاده گران محصول  است  . این بسته بندی  خود  گویا   و معرف  هویت  محصول  و حاوی پیام های  قوی  هویتی  برای  خریداران و حتی  علاقمندان می باشد. از ویژگی های  بارز  و ارزش های  افزون این طرح ساختار  تطبیقی  بسته بندی  با نقوش  هندسی مقرنس  و ایوان ایرانی  اسلامی  است و کاملا  در ظاهر  و نما های  مختلف گویای  هویت و نمایش  دهنده هدف طراح و جذب کننده مخاطب  می باشد. نیازهای  متعارف  مشتری از بسته بندی  تناسب  و زیبائی  و نگهداری  بسته از  محصول میباشد . اما این بسته بندی مضاعف  بر  همه خوبی  های بسته بندی  های  متعارف  ،  دارای  کاربرد ی  ویزه برای  استفاده گر می باشد. شاید  به جرات بتوان گفت که احساس  زیبای بسته بندی  پیش  رو  با تلفیق ساختار بسته بندی  با هویت  و ارزش  های  فرهنگی ایرانی  اسلامی  این بسته بندی  را  عجیب  ساختار شکنانه نشان داده و شگفتی  تطبیق  هندسه با ساختار  در این بسته بندی  ذهن  هر  مخاطبی  را به  سوی  هویت  و فرهنگ ایرانی  سوق  میدهد  .

ثبت نام