انتخاب برگه

بسته بندی زعفران زیبا

نام طرح:

بسته بندی زعفران زیبا

نام طراح : تیبا شوکت پور

دانشگاه : دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

کد: 2940

این طرح یک طرح بسته بندی زعفران لایه لایه است که سه کاور بر روی همدیگر قرار گرفته اند تا حالتی مشبک را ایجاد نمایند. اساس طرح بر اساس المانهای معماری ایرانی-اسلامی یا همان مشبک منبت ها و پنجره های مشبک میباشد که با برداشتن هر لایه به لایه ی زیرین که دارای رنگی مجزا میباشد میرسیم و در نهایت در مخزنی استوانه ای ساقه های زعفران قرار گرفته است. در کل این طرح حسی از طرحهای معماری ایرانی-اسلامی دارد که بصورت لایه لایه بسراغ یک محصول ارزشمند ایرانی می رویم تا حس لوکس و ارزشمند بودن را القا کند.

ثبت نام