انتخاب برگه

بسته بندی روسری

نام طرح: بسته بندی روسری

نام طراح : سارا طراوتی

نام دانشگاه : دانشگاه الزهرا

استاد: حمیرا غفاری

کد: 5846

این بسته بندی 3کاربرد متفاوت دارد اولین کاربرد و اصلی ترین کاربرد آن بسته بندی که پس از خرید شال یا روسری در داخل آن قرار بگیرد و با استفاده از تا های آکاردئونی کاربرد دیگری به ان دادیم که وقتی شال یا روسری از داخل آن درمی آید بسته به صورت کامل باز می شود و با آویزان کردن آن بر روی گیره لباس از آن به عنوان هنگر روسری استفاده می شود کاربرد سوم این بسته بندی اسن است که با کنار هم قرار دادن آن تاهای آکاردئونی می توان از آن به عنوان استند در پشت ویترین استفاده کرد.

 

ثبت نام