انتخاب برگه

برجسته نگار هوشمند همراه

 

نام محصول: برجسته نگار هوشمند همراه

نام طراحان : آکسون اینویشن Axon Innovation، ناصر امامی رضوی، حامد ولد بیگی

شرکت تولیدکننده:  شرکت پکتوس

کد : 12362

برجسته نگار هوشمند همراه محصول تولیدی شرکت پکتوس  با داشتن خروجی های بریل و صوتی (فارسی و انگلیسی)  بهترین وسیله کمکی توانبخشی برای نابینایان فارسی زبان بوده و تنها  (PDA (Personal Digital Assistant بريل توليد شده در ايران است. نابینایان برای استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات از خروجی صوتی و بریل که جایگزین صفحه نمایش می شود استفاده می کنند.

 

چالش عمده طراحی این محصول شناسایی و پاسخگویی به نیاز مخاطبین خاص این دستگاه بوده، نابینایان  با حس لامسه فوق العاده در اولین تماس داوران نهایی دستگاه از نگاهی دیگر خواهند بود. قدرت و توانایی این افراد، در کندو کاو تمامی ابعاد این دستگاه و شناسایی نقاط ضعف و قدرت آن،  طراحی محصول را تحت تاثیر ویژه ای قرارداده و بالاترین حساسیت های زیبایی، ارگونومی وعملکردی در دستور کار طراحی قرارگرفته شده. دستیابی به ابعاد مناسب و مطلوب دستگاه با چیدمان چند لایه بردهای الکترونیکی که با معماری صنعتی پیچیده داخل دستگاه انجام شده موجب دستیابی به محصولی ظریف و قابل حمل برای نابینایان گشته است.

تقسیم بندی فضای خوانش و بریل جهت سهولت تایپ و خوانش، ایجاد  اختلاف سطح  برای حفاظت از سلول های بسیار حساس دستگاه و راحتی استفاده و انتخاب متریال و تکسچر نرم و سافت برای لذت لمسی استفاده کنندگان از جمله تدابیر طراحی برای محصول برجسته نگار هوشمند همراه  بوده است.

نیاز دانشجویان و دانش آموزان نابینا به وسیله ای سبک و قابل حمل بدون نیاز به اتصال به رایانه و با حداکثر سهولت استفاده در اماکن مختلف، برای انجام اموری از قبیل مطالعه، یادداشت برداری، تهیه متون و گزارشات و… دلیل تعریف پروژه دستگاه برجسته نگار هوشمند همراه  توسط شرکت پکتوس میباشد.

ثبت نام