انتخاب برگه

برانکارد ورزشی

نام طرح:

برانکارد ورزشی

نام طراح : محمد مهدی مرادزاده

کد: 2863

در طرح برانکار ورزشی سعی شده است یکی از محدودیت­ها و دشواری­های استفاده از برانکارهای معمول، جهت هماهنگی با نوع استفاده خاص در زمین­های ورزشی، حذف و همان کارایی به گونه­ای دیگر تأمین شود. از توجهات فرعی در طرح برانکار، نوع دسته های حمل­ کننده است که با هدف بیشتر شدن محدوده دستگیره و جهت ایجاد تنوع چنگش در چند زاویه مختلف، به صورت خم درنظرگرفته شده است. فرم کلی برانکار و گرافیک مورد استفاده بر آن نیز با توجه به محیط­های پرجنب­وجوش مورد استفاده به گونه­ای طراحی شده است که حداکثر جذابیت و هماهنگی با فضای ورزشی را دارا باشد. ساختار اصلی برانکار از پروفیل های آلومینیوم روکش دار بوده و قطعات اتصالی از جنس آلومینیوم و به صورت ریخته گری قابل تولید است(روش­های معمول مورد استفاده در نمونه های مشابه).

ثبت نام