انتخاب برگه

بایوفِرِز دستی

نام طرح: بایوفِرِز دستی

نام طراح : مصطفی توحیدی فر

کد: 6668

این محصول یک فرز دستی خلاقانه است که طرح آن از طریق اصلاح دسته و افزودن فنرهای جاذب و قاب مکنده بروزرسانی شده است. با اصلاح دسته خطرات اسکلتی-عضلانی این ابزار برای کاربران حرفه ای کاهش یافته است. فنرهای جاذب ارتعاشات حین کار را به خود جذب می کنند و اصلاح مکانیزم قاب محافظ باعث شده است کاربر بتواند زاویۀ مَکِش را متناسب با استگاههای کاری متفاوت تغییر دهد.

ثبت نام