انتخاب برگه

بازی

نام طرح: بازی

نام طراح :

زیبا کشاورزپیر

فرنوش ترک زاده

دستان قائدرحمتی

مریم فلاح

فائزه نوری

کد: 6829

وجه تمایز اصلی این بازی در رده سنی کودک و نوجوان، وجود کارتهای سوالی است که از کتب درسی بهره گرفته شده و در آن کودکان ناخودآگاه با لذت و رغبت به مرور مطالب درسی می پردازند. در این حین پاسخگویی صحیح به سوالات بین همکلاسی ها چنان مسئله ساز می شود که عدم تحقق آن انگیزه ای قوی برای درس خواندن و به خاطر سپاری مطالب درسی به وجود خواهد آورد.

ثبت نام