انتخاب برگه

باربیکیو و شومینه باغی

نام طرح:

باربیکیو و شومینه باغی

نام طراح : سیامک عبدی

کد: 2769

قالب اصلی طرح شامل یک مجمر فلزی به انضمام یک نوار فلزی دور تا دور آن می باشد که کل آن بر روی چها پایه های فلزی قرار گرفته و بر روی هر کدام از چهار پایه ها میله هایی جهت نگاه داشتن هود قرار می گیرد و در امتداد هر کدام از این میله ها صفحات گریل اصلی و جوجه گردان، چرخ بالا برنده، فریم اصلی و دیگر تجهیزات فرعی قرار می گیرد.

ثبت نام