انتخاب برگه

انگشتر

نام طرح: انگشتر

نام طراح : بتول مطلبی

کد: 5740

محصول طراحی شده یک انگشتر بسیار ساده است که از اصل تکرار و همچنین چرخش فرمها که در طبیعت شاهد آن هستیم ایده گرفته شده است. همچنین در معماری به خصوص معماری ایرانی-اسلامی توجه زیادی به این اصول شده است. در ضمن فرم و حالت این انگشتر  تداعی کننده فرم بسیاری از خزنده گان به خصوص حلزون میباشد.

فرم حاصله به دلیل استفاده از دو سنگ کوچک در مرکز چرخش باعث جلب توجه بیننده میشود که آن را از حالت تکرار صرف خارج کرده و بر جذابیت آن افزوده است.

میزان طلای مصرفی در این انگشتر باعث کاهش قیمت آن میشود و در عین حال حالت و فرم آن و استفاده از دو قطعه سنگ کوچک که میتواند از انواع قیمتی و یا نیمه قیمتی باشد آن را از حالت یک انگشتر ساده خارج کرده است.

 

ثبت نام