انتخاب برگه

اجاق گاز خانگی

نام طرح:

اجاق گاز خانگی

نام طراح : ایمان حسینی

استاد ناظر : پورخورشیدی

دانشگاه : دانشگاه سمنان

کد: 657

آنچه در این طرح حائز اهمیت است مربوط به متناقض بودن محصولات در بازار ، با فرهنگ جامعه ایرانی نه فقط در راستای زندگی مادی ، بلکه بر اندیشه و مذهب و فرهنگ و اخلاق جامعه می باشد. در اینجا سعی شده با توجه به بافت اعتقادی و فرهنگی جامعه و برای سامان بخشیدن و تضمین زندگی بهتر دست به طراحی برده شود. در فرهنگ آشپزی غذاهای بومی و ملی به نوعی بازتاب بافت حرفه‌ای و اقتصادی و در نهایت فرهنگی جوامع به حساب می‌آیند،‌ یکی از نقاط قوت فرهنگ ایرانیان که به نوعی بیانگر جایگاه هنر و لذت در فرهنگ ایرانی محسوب می‌شود انواع خوراك ایرانی است.

ثبت نام