شما هنوز وارد نشده اید. ورود
Select Page

آویز نگار

نام طرح:

آویز نگار

نام طراح : میثم زعفرانی

دانشگاه : دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری

کد: ۲۶۵۸

طرح نگار پوشیده از برلیان و زمرد و مرکزیت فیروزه بر پایه ای از جنس طلا می باشد. آویزی طراحی شده بر گرفته از الگوهای ایرانی می باشد که با مرکزیت سنگ فیروزه شامل ۸ پر می باشد بدین معنی که اطراف آن به ۸ قسمت مساوی تقسیم شده است و همانطور که ذکر شد از المان های ایرانی ( ترمه) در طرح استفاده شده است.