انتخاب برگه

آویز نگار

نام طرح:

آویز نگار

نام طراح : میثم زعفرانی

دانشگاه : دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری

کد: 2658

طرح نگار پوشيده از برليان و زمرد و مرکزيت فيروزه بر پايه اي از جنس طلا مي باشد. آويزي طراحی شده بر گرفته از الگوهاي ايراني مي باشد که با مرکزيت سنگ فيروزه شامل 8 پر مي باشد بدين معني که اطراف آن به 8 قسمت مساوي تقسيم شده است و همانطور که ذکر شد از المان هاي ايراني ( ترمه) در طرح استفاده شده است.

ثبت نام