انتخاب برگه

آبیمن

نام طرح: آبیمن (وسیله نجات برای شناگران آبهای آزاد)

نام طراح : حسین جهانبخش

نام دانشگاه : دانشگاه علم و صنعت ایران

استاد: دکتر محسن صفار دزفولی

کد: 6626

جريان‌هاي ساحلي از عمده دلايل مرگ شناگران و ناشناگران مي‌باشند. در چنين شرايطي لزوم همراه داشتن وسيله اي براي شناگركاملا احساس ميشود براي اينكه هم بتواند به راحتي شنا كند و هم بتواند خود را از خطر مرگ نجات دهد. وسيله حاضر يك نوع پوشش است كه شناگر آن را به تن مي كند و براي شنا به درون آب مي رود. اين پوشش به صورت يك پوشش بدون آستين در بالاتنه بدن فرد پوشيده ميشود و تا بالاي شكم (زير سينه) را ميپوشاند. به صورت چسبان بر بدن شناگر است. مكانيزم شناوري آن توسط تخليه گاز محبوس در كپسول در يك محفظه تامين ميشود در هنگام بروز خطر شناگر ميتواند اهرمي را كشيده و گاز خارج ميشود و وي را به صورت شناور در آب نگاه مي دارد.

 

ثبت نام