انتخاب برگه

آبخوری شهری

نام طرح:

آبخوری شهری

نام طراح : مهدی شیدری ، آرزو کرباسی اهوازی

استاد ناظر : رزاقی

دانشگاه : دانشگاه هنر تهران

کد: 2787

هدف اولیه در طراحی این کانسپت، طراحی آبخوری ای در جهت صرفه جویی در انرژی وبا رویکرد طراحی سبز است. از این روی در طراحی این آبخوری با بهره گیری از روش های سنتی و قدیمی که ایرانیان گذشته برای خنک کردن آب استفاده می کرده اند طراحی به شکل مدرن و امروزی و بدون استفاده از انرژی برق انجام شده است. ایده ی اصلی در این کانسپت روش خنک شدن آب در کوزه های سفالی است. قدیمی‌ها از کوزه‌های سفالی برای خنک نگه داشتن آب استفاده می‌کردند. کوزه های سفالی ویژگی جالبی دارند و آن اینکه آب داخل آن ها از اجسام اطراف سردتر می شود .

ثبت نام