انتخاب برگه

بررسی های مختلفی که در دوره پذیرش آثار تا داوری صورت گرفته ممکن است دارای نقایصی باشد و موردی از نگاه داوران این مسابقات به دور مانده باشد. اگر فکر میکنید در انتخاب هر کدام از برگزیدگان تخلفی رخ داده ، حتما با پر کردن این فرم آنرا با ما در میان بگذارید. البته رسیدگی به تخلفات فقط در صورت ارائه ی مستندات محکم امکان پذیر می باشد.

دوستان خوب آیـــدیــــران سبب ارتقا کیفیت آن هستند.

لطفا در این کادر توضیحات تخلفی که رخ داده را بفرمایید.

این را به اشتراک بگذارید

ثبت نام