انتخاب برگه

بررسی های مختلفی که در دوره پذیرش آثار تا داوری صورت گرفته ممکن است دارای نقایصی باشد و موردی از نگاه داوران این مسابقات به دور مانده باشد. اگر فکر میکنید در انتخاب هر کدام از برگزیدگان تخلفی رخ داده ، حتما با پر کردن این فرم آنرا با ما در میان بگذارید. البته رسیدگی به تخلفات فقط در صورت ارائه ی مستندات محکم امکان پذیر می باشد.

دوستان خوب آیـــدیــــران سبب ارتقا کیفیت آن هستند.
[ARForms id=201]
این را به اشتراک بگذارید

ثبت نام