انتخاب برگه

کتاب جامع اطلاعات طراحان صنعتی ایران
+

«سه سال آیـــدیـــران»

با کتاب «جامع اطلاعات طراحان صنعتی ایران»
به جامعه طراحی و تولید معرفی شوید.

کتاب سه سال آیدیران

 

موسسه طراحان صنعتی شکوه ایرانیان برگزار کننده ” مسابقات ملی طراحی صنعتی ایران، آیدیران ” با حمایت معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری و  مرکز همکاریهای تحول و پیشرفت ریاست جمهوری در نظر دارد کتاب « جامع اطلاعات طراحان صنعتی ایران » را بمنظور معرفی و ترویج مفهوم دیزاین در بین صنایع و همچنین تشویق طراحان محصول و نیز تولید کنندگان برنده شده در جشنواره آیدیران، به چاپ برساند. در این کتاب برندگان جشنواره آیدیران در سالهای ۹۴ الی ۹۶ نیز در دوبخش ایده های نو و محصول معرفی خواهند شد. همچنین برندگان (انفرادی و گروهی و شرکتهای طراحی) میتوانند رزومه‌ی کاملی از خود را در این کتاب به چاپ برسانند.

آخرین مهلت: 15 شهریورماه 1397

<div class="idiran-countdown-container" style="font-size: 10px;"> <div class="idiran-countdown" data-date="2018-09-05T23:59:00"></div> </div>

چرا باید در کتاب

«جامع اطلاعات طراحان صنعتی ایران»

باشیم؟!

معرفی موسسات آموزشی طراحی
معرفی دانشکده های طراحی صنعتی
معرفی شرکتهای طراحی
معرفی اساتید طراحی صنعتی
معرفی طراحان صنعتی برتر
معرفی صنایع برتر با نگاه طراحی و تولید
معرفی شرکتهای طراحی
معرفی سایتهای طراحی صنعتی
و ….

معطل نکنید، با درج مشخصاتتان در

کتاب” جامع اطلاعات طراحان صنعتی ایران”

دیده شوید.

دیده شدن طراحان صنعتی با کتاب سه سال آیدیران اتفاق خواهد افتاد. شما هم در این دیده شدن سهیم باشید.

معرفی دانشکده های طراحی صنعتی و همچنین اساتید معرفی شده از طرف دانشکده رایگان می باشد.

این را به اشتراک بگذارید

ثبت نام