انتخاب برگه
[ARForms id=230]
i

نوع درخواست

 معرفی دانشکده های طراحی صنعتی و همچنین اساتید معرفی شده از طرف دانشکده بدون هزینه می باشد.

گروههای طراحی: هرگروه ۲۰ هزار تومان

درج اطلاعات طراحان مستقل در هر گروه از گروه‌های طراحی به ترتیب حروف الفبا

طراحان مستقل و موسسات آموزشی : ۵۰۰ هزار تومان

یک صفحه کامل رزومه طراحان مستقل

۲ جلد کتاب هدیه

موسسات طراحی: یک میلیون تومان

یک صفحه کامل تبلیغ شرکت طراحی

۶ جلد کتاب هدیه

شرکتهای تولیدی: دو میلیون تومان

یک صفحه کامل تبلیغ شرکت طراحی

۱۲ جلد کتاب هدیه

توجه!

قالب فایلهای پورتفولیو

 • فرمت jpg
 • حداکثر 3Mb
 • ابعاد 30×30 سانتی متر مربع
 • تصاویر مربوط به طرحها با کیفیت باشد.
 • چینش صفحه کاملا به عهده طراح است.
 • عکس خود (طراح) را در پورتفولیو قرار ندهید و آنرا در فایل جداگانه بارگزاری نمایید.
 • حتی الامکان عکس در حالت روبرو و با لبخند باشد.
 • رعایت شئونات اسلامی الزامی است.

 

قالب فایلهای تبلیغاتی 

 • فرمت jpg
 • حداکثر 3Mb
 • ابعاد 30×30 سانتی متر مربع
 • تصاویر مربوط با کیفیت بالا باشد.
 • چینش صفحه کاملا به عهده شرکت می باشد.

 

قالب فایل دانشکده‌های طراحی صنعتی

 • فرمت jpg
 • حداکثر 3Mb
 • ابعاد 30×30 سانتی متر مربع
 • تصاویر مربوط با کیفیت بالا باشد.
 • چینش صفحه کاملا به عهده شرکت می باشد.
 •  لطفا اسامی اساتید را بدون عکس در تبلیغ درج نمایید.
این را به اشتراک بگذارید

ثبت نام