انتخاب برگه
i

راهنمای ارائه

آیا ارائه شما:

 • شامل توضیحاتی خلاصه  و گویا می باشد؟
 •  مقصود شما درمورد کارایی محصول یا نحوه حل مشکل را به داوران  خواهد رساند؟
 • به نوآوری یا خلاقیتی اشاره دارد؟
 • حاوی تصاویر محصول می باشد؟
 • سناریوی نحوه استفاده را شامل می  شود؟

همچنین ممکن است ارائه شما:

 • فنآوری یا مواد خاصی را شامل شود.
 • محتوی اطلاعاتی درباره روش تولید باشد.
 • درباره اینکه چرا این محصول یا راه حل مهم است یا اینکه چرا روند آینده می باشد مطالبی را بگوید.

هزینه مشارکت :

 • مورد تاکید است که هزینه دریافتی برای ارسال طرحها حق عضویت شما در مسابقات طراحی صنعتی آیدیران است و هزینه های مربوط به جوایز صرفا از منبع حامیان آیدیران تامین می شود. لذا شرکت در این مسابقات و هزینه دریافتی از شما مربوط به خدمات تخصصی داوری است که به شما ارایه می شود و طی آن چه در مسابقه برنده شوید و یا نشوید نظرات تخصصی داوران برای طرح خود را دریافت خواهید کرد.

 

Z

قالب مورد نیاز

قالب فایلهای طرح

 • 5 صفحه
 • سایز A3
 • بصورت افقی

( ارتفاع 29.7 سانتی متر در  طول 42سانتی متر )

 • هر صفحه در یک فایل مجزا
 • فرمت jpg
 • هر فایل حداکثر 2Mb
 • فونت استفاده شده حداقل 12
 • متن خوانا و واضح
 • گوشه سمت چپ پایین شماره صفحه و تعداد کل صفحات  مثلا 1/5
 • بدون لوگو ، بدون نام طراح ویا عکس طراح 

 

قالب فایل توضیحات

 • متن خوانا و واضح
 • حداکثر 500 کلمه
 • لطفا برای آنکه متن موثر و شفافی داشته باشید به معیارهای ارزیابی توجه داشته باشید
این را به اشتراک بگذارید

ثبت نام