انتخاب برگه

معیارهای ارزیابی

معیارهای ارزیابی

اصالت طرح

آیا طرح کاملا نوآورانه است و مشابهی ندارد؟

نو آوری و خلاقیت

آیا طرح، ارائه ای خلاقانه از محصولی موجود می باشد؟

زیبایی

آیا طرح برای استفاده کننده جذاب و زیباست؟

مهارت ارائه

آیا طرح بصورت شفاف و گویا، جواب دهنده تمام سوالات می باشد؟

انتخاب مواد

آیا مواد، متناسب با کارایی محصول، به درستی انتخاب شده اند؟

دوستدار محیط زیست

آیا طرح ارائه شده، برای محیط زیست عارضه ای در پی دارد؟

کارایی

آیا طرح در برگیرنده تمام نیازهای استفاده گر می باشد؟

ارزش افزوده

آیا ارزش افزوده ای به محصول موجود در بازار اضافه کرده است؟

امنیت

آیا این طرح در بر دارنده خطراتی برای استفاده گر می باشد؟

ارگونومی

آیا اصول ارگونومی در این طرح با توجه به ابعاد انسانی برای مردم ایران مراعات شده است؟

رعایت نیازهای فرهنگی اسلامی ایرانی

آیا اصول فرهنگی اسلامی ایرانی در طراحی مد نظر قرار گرفته اند و عوارض فرهنگی ایجاد نمی نماید؟

امکان تولید

آیا از لحاظ فن آوری و اقتصادی امکان تولید این طرح وجود دارد؟

به اولین مسابقات طراحی صنعتی ایران، بپیوندید

مراحل مسابقه

این مراحل صرفا برای مسابقات ایده های نو می باشد. این مراحل شامل ثبت نام زود هنگام، ثبت نام معمولی، ثبت نام دیرهنگام، ارزیابی اولیه و ارزیابی نهایی می باشد….

 

این را به اشتراک بگذارید

ثبت نام