انتخاب برگه

زمانهای مهم

توجه

مسابقه محصول فقط برای آن محصولاتی است که هم اکنون تولید شده اند و در بازار موجودند.

مراحل

تاریخ

ثبت نام و ارسال تصاویر

15 اردیبهشت تا 15 مرداد

داوری آثار

شهریور ماه

اعلام نتایج

شهریور ماه

جشنواره آیدیران ۹۶

آبان ماه

نمایشگاه آیدیران ۹۶

آبان ماه 

به اولین مسابقات طراحی صنعتی ایران، بپیوندید

شرایط و قوانین

برای شرکت در مسابقات طراحی صنعتی ایران لازم است تا از شرایط و قوانین آن آگاه شده و آنها را بپذیرید. این قوانین و شرایط شامل حقوق شرکت کنندگان و برگزارکنندگان می باشد…..

این را به اشتراک بگذارید

ثبت نام